Fugle, Flora og Fortidsminder

Öland 29/5 – 2/6 2019

Den svenske ø, Öland, er vidt berømt for sine mange spændende fugle, en overflod af prægtige orkideer og velbevarede fortidsminder.

Det bedste tidspunk for orkideer er månedsskiftet maj/juni, og det er samtidig et rigtigt godt tidspunkt for de mere specielle fugle og deciderede sjældenheder.

Kristi Himmelfartsferie på Öland

I 2019 ligger Kristi Himmelfartsferien netop i denne periode, og det skal udnyttes til fire fornøjelige feriedage med fugle, flora og fortidsminder (og måske lidt fossiler).

Vi får mulighed for at se

Der vil naturligvis være mest fokus på fuglene, men det er så heldigt, at mange af de spændende naturområder rummer både spændende fugle og mængder af orkideer, så der vil også blive rig lejlighed til nærstudier af floraen.

Base Allégården

Vores base bliver Allégården, Kastlösa Vandrerhjem, og vi vil bruge længst tid på den naturmæssigt mest interessante sydlige del af øen med bl.a. Ottenby Fuglestation, Ottenbylund og den sydlige odde med strandenge, åben kyst og det markante fyr Lange Jan.

Kalkstensletten Store Alvaret

Den sydlige del af Öland præges af kalkstensletten Store Alvaret, som er på UNESCO’s liste over Verdensnaturarv.

Her er der store muligheder for at studere såvel fugle som blomster mens Hedehøgen vil holde øje med os.

Programmet finplanlægges undervejs afhængig af vind og vejr og hvad der bliver set af spændende fugle rundt omkring, men nogle af de lokaliteter vi skal besøge vil være følgende:

Halltorps Naturreservat

Stort område med løvenge og urgammel egeskov. Her er der næsten garanti for at se den sjældne Fruesko i blomst og adskillige andre flotte vækster.

Store chancer for flere forskellige spættearter samt et væld af småfugle.

Måske er vi også heldige på insektfronten, for der findes både Eghjort og Egebuk på lokaliteten.

Ismanstorps Borg

Den bedst bevarede af øens i alt 11 tilflugtsborge fra jernalder og vikingetid.

Vi vandrer gennem tæt urskov (af en udmærket sti), og foran os åbenbarer sig en stor lysning, hvor borgen indtager den centrale placering.

Den vil Flemming Rieck fortælle om, mens rovfugle, sangfugle og andre vingede væsner supplerer oplevelsen.

Hele lysningen er fyldt med orkideer med Flueblomst (den skal vi lede efter for at få øje på den – men den er der), Skov Gøgelilje, Bakkegøgeurt (Krutbrännare) m.fl. Der bliver nok at se på.

Sandby Borg

Den eneste af øens borge, som ligger ved kysten.

Her har Kalmar Läns Museum i en årrække gennemført arkæologiske udgravninger, som har afsløret en skrækindjagende historie.

Den vil Flemming berette om. På vej ned til borgen, som ligger på øens østlige side, kører vi ad en primitiv vej med masser af fugle og blomster.

Med lidt held ser vi områder med Hyldegøgeurt, som er kendetegnet ved, at fremstå med enten rødlige eller hvidgule blomster – i Sverige kaldes de Adam og Eva.

Kyststrækningen ud for Sandby Borg er rig på vade- og havfugle. Det er en win-win-win-situation.

Beijershamn

En af Ölands fornemste fuglelokaliteter. Her er der registreret ca. 250 forskellige fuglearter med såvel hav-, som vade-, eng-, krat- og skovfugle.

Lokaliteten er bl.a. kendt for Karmindompap. Der er rigtig gode muligheder for at få suppleret artslisten her.

Öland er spækket med små og større naturreservater, så der bliver næppe tid til lediggang. Her skal blot nævnes én yderligere aktivitet, som sent vil gå i glemmebogen, hvis alt flasker sig.

Vi skal på nattur ind på Alvaret nær Kastlösa, hvor vi jo har base. Her er der stor sandsynlighed for både at høre og se Natravn, og det er en ganske speciel oplevelse.

Mens vi venter på, at Natravnenes leg skal starte, kan vi lytte til Nattergalens sang ledsaget af Skovsneppens knorten og pisten samt Engsnarrens særegne sang.

Vi får måske set

Som det fremgår, er der nærmest ingen grænser for, hvilke sjældenheder, der kan dukke op på dette tidspunkt af året.

De almindelige lokale ynglefugle er spændende nok i sig selv og inkluderer bl.a. Lille Fluesnapper, Hvidhalset Fluesnapper, Høgesanger, Lundsanger, Hedehøg, Engsnarre, Karmindompap og Pirol.

Samtidig er det træksæson for de højarktiske vadefugle som fx Krumnæbbet Ryle, Odinshane og Kærløber o.m.a., som her ses i deres smukke friske yngledragt.

Tid

Kristi Himmelfartsferien 2019.

Pris

Konceptet er det sædvanlige All Inklusive, med fuld kost og logi fra onsdag aften til søndag frokost. I skal nok blive mætte af både mad og indtryk.

Prisen er 4.350 kr./ person i dobbeltværelse, enkeltværelse kan i begrænset omfang tilkøbes for 800 kr.

Tilmelding

Tilmelding senest 1/3 2019 til fuglekurser@fuglekurser.dk, betaling senest 1/4 2019. Kontooplysninger følger ved tilmelding.

Udgangspunktet er, at turen foregår i privatbiler, og at vi mødes på Öland onsdag kl. 18 eller 19, men når jeg får et overblik over, hvor mange vi bliver, vil jeg se på hvilke ønsker og hvilke muligheder, der eventuelt er for fælles transport til og fra og rundt på øen.

Jan Kiel

Læs mere om Kursusleder Jan Kiel

Flemming Rosenvind Rieck

Instruktør

Flemming er arkæolog og seniorforsker. Han har arbejdet på Haderslev Museum som udgravningsleder, på Nationalmuseet som museumsinspektør og leder af den marinarkæologiske afdeling. Han er i øjeblikket ansat på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.